Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
174 пожара за месец във Врачанско

Мерки за пожарна безопасност през пожароопасния сезон

През периода от 01.07. – 08.08.2017год., на територията на Врачанска област са възникнали 174 пожара, от които 34 със загуби и 140 пожари в сухи треви, стърнища и отпадъци. 9 от тези пожари са причинени от небрежност при боравене с открит огън.

Пожарната обстановка е усложнена. Продължава топло време и не е преминала опасността от възникването на пожари в полските и горски територии.

            - По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии;

            - Забранено е изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи, слогове и крайпътни ивици;

            - Да не се изхвърлят незагасени клечки кибрит и угарки от цигари;

            - Да не се допуска деца да играят с огън и кибрит. При излети и посещения на местности в близост до полски и горски местности да не им се позволява да играят с огън.

- Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти;

- Пожароопасния сезон в горите продължава до 31.10.

            - по изготвен график се извършват съвместни проверки от служители РДПБЗН Враца и РДГ Берковица в поземления и горски фонд във връзка с повишения риск от пожари и при констатиране на нарушители ще се предприемат съответни законоустановени мерки.

Мерки при боравене с открит огън

Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня;

В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;

Никога не оставайте накладения огън без наблюдение!

Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.

       При забелязан пожар да се съобщи на тел.112 като се посочи точното място и какво гори!

10 August, 16:26 | 123 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio