Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Цената на природня газ скача с над 10 %

Цената на природния газ за третото тримесечие на 2018 г. ще се увеличи с 10.81 %.Това става ясно от съобщение на енергийния регулатор до медиите.

Комисията за енергийно и водно регулиране(КЕВР) прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цени за IІІ-то тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Към момента на пазара на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда и Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, като се произнася с отделни ценови решения за всяко тримесечие на годината, се казва в съобщението.

От регулатора обясняват, чи при утвърждаване на цената на природния газ са отчетени условията по действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром". КЕВР прилага изцяло залегналата методика, съгласно която се вземат предвид движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари през последните 9 месеца, прогнозните количества, както и промените в курса на щатския долар спрямо лева. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества, уточняват от енергийния регулатор.

В Решението на КЕВР утвърдената цена на природния газ за третото тримесечие на 2018 г., на която "Булгаргаз" ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 400,95 лв./1000 куб. м. или 37,79 лв./MWh (без акциз и ДДС). Тя е с 10,81 % по-висока от досегашната цена за ІІ-то тримесечие на 2018 г. и е определена въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел.

Комисията не се съобрази и намали исканото от „Булгаргаз" увеличение от 18,05 %, след като анализът в доклада на работната група въз основа на данните и отчетната информация за 2017 г. и 2018 г. показа, че е обосновано да бъде направена отрицателна корекция в размер на 13 млн. лв. надвзет приход от страна на "Булгаргаз" ЕАД през 2017 г. Коригиран беше и заложения от газовото дружество параметър за калоричност на природния газ през ІІІ-то тримесечие.

В утвърдената от КЕВР цена на природния газ от 400,95 лв./1000 куб. м. са включени компонента за услугата „обществена доставка" по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 7,11 лв./1000 куб.м., както и компонентата "задължение към обществото" по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 1,37 лв./1000куб.м., покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества природен газ в газохранилището в Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации съгласно Регламент на ЕС № 994/2010. В утвърдената цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за ІІІ-то тримесечие на 2018 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

Припомняме, че от „Булгаргаз" поискаха от ценовата наредба да отпадне т.нар. надвзет/недовзет приход, с цел по-реално отчитане на паричните потоци на дружеството. Предложението обаче не може да бъде приложено в такива кратки срокове, тъй като касае съответна методика.

В съобщението на КЕВР не се коментира това искане на „Булгаргаз". В същото време трябва да припомним, че на практика газовото дружество, с изключение на т.нар. надвзет приход няма възражения срещу определението за цената на природния газ от страна на регулатора.

 

30 June, 11:37 | 74 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio