Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Нови дела по протести на Окръжна прокуратура-Враца

От началото на годината до средата на м. април в Административен съд – Враца са образувани седем адм. дела по протести на ОП Враца срещу отделни текстове от правилниците за дейността на общинските съвети и техните комисии във Враца, Боровон, Бяла Слатина, Козлодуй, Оряхово, Мездра и Роман.

В Правилниците за дейността на общинските съвети във Враца /адм. д. №206/2018 г./, Мездра /адм. д. №213/2018 г./ и Роман /адм. д. №217/2018 г./ са оспорени текстовете, които оправомощават председателя на общинския съвет да командирова общински съветници. Според ОП – Враца разходите за пътни, дневни и нощувки на командированите общински съветници се поемат от бюджета на общината, за изпълнението на който съгласно Закона за публичните финанси е отговорен кмета на общината и командироването следва да става именно с негова заповед. В протестите са изложени доводи, че приетите текстове противоречат на нормативен акт от по-висока степен, какъвто се явява ЗМСМА и се иска тяхната отмяна.

В правилниците за дейността на общинските съвети в Козлодуй /адм.д. №24/2018 г./ и Оряхово /адм.д. №215/2018 г./ са приети текстове, които въвеждат като условие искането за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателите на общинските съвети при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията, да бъде направено от най-малко 1/3 от общинските съветници. Според ОП – Враца текстовете противоречат на ЗМСМА, в който не са предвидени изисквания за минимум общински съветници, които могат да поставят за разглеждане този въпрос и поради противоречието им с нормативен акт от по-висока степен се иска отмяната им.

В правилниците за дейността на общинските съвети в Борован /адм.д. №135/2018г./ и Бяла Слатина /адм.д. №26/2018г./ са протестирани текстовете които оправомощават председателите на общинските съвети да контролират изпълнението на бюджета на общината, като упражняват контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинските съвети. Според прокуратурата оспорените текстове са незаконосъобразни, тъй като противоречат на Закона за публичните финанси, съгласно който кметовете организират и ръководят съставянето и внасянето на общинския бюджет в общинския съвет, като след това осигуряват неговото изпълнение. Законът не е предвидил правомощия на председателя на общинския съвет по отношение на бюджета на общината.

                Адм. дело №24/2018 г. и адм. дело №26/2018 г. са прекратени поради оттегляне на оспорените текстове, а останалите дела са насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания през м. май и м. юни 2018 г.

19 April, 15:36 | 113 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]
 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio