Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Използване на ИКТ в домакинствата от област Враца

Използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в домакинствата от област Враца през 2017 година

   Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в домакинствата от лицата показват, че през 2017 г. 67.3% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година.

   За област Враца домакинствата с достъп до интернет са 64.0% или с 6.8 процентни пункта  по-малко в сравнение с 2016 година.  Лицата в областта използващи регулярно интернет, т.е. всеки ден или поне веднъж седмично също се увеличават от 56.1% през 2016 г. на 62.9% през 2017 година.

    Данните от проведеното изследвание за използване на ИКТ от лицата показват, че най-активни потребители в мрежата в страната са младежите на възраст между 16 и 24 години.

    Мъжете в област Враца са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените - съответно 65.3 и 60.5%. Значителни са и различията при редовно използващите интернет по образование – 86.9% от лицата с висше образование, 62.9% от лицата със средно образование и едва 35.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите които предоставя глобалната мрежа.

     През 2017 г. регулярните интернет потребители в страната използват най-често мрежата с цел комуникация. Почти всички  от тях посочват, че използват интернет за изпращане/получаване на е - поща, разговори или видеоразговори (чрез приложения за комуникация като Viber, Skyре и др.) или за участие в социални мрежи (Фейсбук, Туитър и др.). За достъп до информация (четене на онлайн вестници, новини или намиране на информация за стоки и услуги) от удобствата на глобалната мрежа също се възползват голям процент от анкетираните лица.

     През 2017 г. 18.7% от лицата в областта използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление при средно 20.7% за страната, като спрямо 2016 г. за областта се наблюдава намаление с 2.8%. В отделните области този относителен дял варира между 36.7% за Монтана и 9.0% за област Разград. По този показател област Враца заема 11-то място в страната.                                                                                                      

     Най-значителен е делът на лицата, които са получавали информация от интернет страница или уебсайт на публичната администрация, следван от дела на изтеглилите формуляри от официална интернет страница и изпратилите попълнени формуляри през последните дванадесет месеца.

        През 2017 г. се увеличава и делът на лицата, които пазаруват за лични нужди онлайн. За Северозападният район той е 19.1% (средно за страната – 17.7%), което е със 2.9 процентни пункта повече спрямо 2016 година.

    Методологически бележки

   Изследването за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата се провежда ежегодно от НСИ съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисията. То се осъществява във всички държави - членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В страната са анкетирани са 4 194  домакинства, избрани на случаен принцип и 9 271 лица в  тези домакинства на възраст 16 - 74 навършени години.

   Повече информация и данни от изследванията за използване на информационно- комуникационните технологии в домакинствата и от лицата могат да бъдат намерени на сайта на НСИ(http://www.nsi.bg/bg/node/2722) и в Информационна система „Инфостат” -(http://infostat.nsi.bg).

 

 

09 January, 17:54 | 101 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio