Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
АС- Враца потвърди решение на ОИК -Бяла Слатина

С решение от 22.06.2018 г. постановено по адм. д. №330 по описа на съда за 2018 г. Административен съд – Враца потвърди Решение №272/28.05.2018 г. на ОИК - Бяла Слатина, с което е обявен за избран на втори тур от произведените частични избори за Кмет на Кметство с. Галиче, Област Враца, кандидатът издигнат от ПП „ГЕРБ“.

За да постанови този резултат, съдът подробно е обсъдил наведените в жалбата и поддържани в съдебно заседание доводи за незаконосъобразност на оспореното решение и е изложил мотиви за тяхната неоснователност. В производството по чл.459 от Изборния кодекс с предмет на оспорване решението на ОИК за определяне на изборните резултати, се осъществява контрол за законосъобразност на избора, в неговата цялост като изборен процес. Това производство не цели да се повтори изборния процес пред съда, а да се извърши конкретна проверка дали твърдените от жалбоподателя нарушения действително са били допуснати и дали тези нарушения са довели до опорочаване на обявения изборен резултат, т.е. налице ли са съществени нарушения, водещи до промяна волята на избирателя. От анализа на събраните в хода на процеса доказателства не може да се направи извод за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, опорочаващи крайния резултат. Протоколите от четирите СИК са подписани от всички членове без особени мнения и възражения и данните от тях са нанесени в протокола на ОИК, като същият отново е подписан от всички членове на комисията без особени мнения и възражения, а отразените данни в него съвпадат с тези от протоколите на СИК. Като официални удостоверителни документи тези протоколи не са оспорени от жалбоподателя, с оглед на което съдът е длъжен да зачете тяхната материална доказателствена сила и да приеме, че удостовереното в тях фактическо положение относно отчетените резултати, липсата на възражение и особено мнение и обстановката в изборния ден, отговаря на действителното такова.

В хода на съдебното производство не са установени такива нарушения на Изборния кодекс, които биха довели до съществена промяна в крайния резултат, обосноваваща касиране на избора.

При проверка на оспореното решение на всички законови основания, съдът е достигнал до извода, че същото е прието от компетентен орган, в съответствие с материалния закон и неговата цел, поради което се явява законосъобразно и го е потвърдил, а жалбата като неоснователна е отхвърлена.

Решението подлежи на касационно обжалване чрез АдмС – Враца пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му.

22 June, 14:01 | 111 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]
 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio