Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Прокуратурата атакува отказът на ОИК за Чоков

В Административен съд Враца е образувано адм. дело № 302 по описа на съда за 2017 г. на основание протест от Административния ръководител – председател на Районна прокуратура Бяла Слатина, против Решение № 225 от 03.05.2017 г.  на Общинска избирателна комисия Бяла Слатина. С протестираното решение комисията е отказала да прекрати предсрочно  пълномощията на Кмета на Кметство с. Галиче

В протеста са изложени мотиви, че решението е незаконосъобразно поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Според районната прокуратура са налице основанията по чл. 42, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а именно предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец. Отправено е искане към съда да отмени решението на ОИК – Бяла Слатина, като неправилно и незаконосъобразно.

В атакуваното решение, ответникът по оспорването – ОИК-Бяла Слатина застъпва становище, че не са налице законови предпоставки за предсрочно прекратяване на пълномощията на Кмета на Кметство с. Галиче. Отсъствието му от работа в посочения период не е неоснователно, тъй като след запитване до Общинска администрация Бяла Слатина се установява, че същият се е ползвал от полагащия му се платен, а в последствие и неплатен отпуск.

Съдът е редовно сезиран, протестът е депозиран в законоустановения преклузивен срок от страна, която съгласно АПК в обществен интерес има право да упражнява контрол за законност на издадените от администрацията актове, поради което е и процесуално допустим.

За да се произнесе по спора съдът насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.05.2017 г. от 11:00 часа.

26 May, 15:53 | 140 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio