Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Лакова и Генов с предложения за Бюджет 2019

Общинските съветници Владислава Лакова и Георги Генов са написали препоръки и предложения по проекта на бюджет за 2019 година  на Община Враца.

Ето какво е съдържанието на писмото, адресирано до кмета на Община Враца Калин Каменов:

До г-н Калин Каменов,

кмет на Община Враца

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Владислава Лакова и Георги Генов,

общински съветници в Общински съвет, Враца, мандат 2015-2019, представляващи ПП ДСБ и Обединение, „Демократична България“,  Враца

относно: Предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2019 г. на Община Враца, направени преди датата на публичното обсъждане

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМЕНОВ,

На основание ЗПФ и във връзка с предстоящото публично обсъждане на  проект на бюджет за 2019 година, на Община Враца, правим в срок, следните предложения:

Довършване на парка в УПИ V, кв.91, ж.к. „Металург“, в размер на 488 м2: още 10 пейки за възрастни и за деца /от премахнатите вече от централната част на гр. Враца/, 2 бр. стационарни маси за шах, детски уреди, осветление /поне 4 бр./, привеждане на трафопоста, собственост на ЧЕЗ, в по-добър и безопасен вид, поставяне на бетонни плочки за няколко пътеки /може да се  ползват тези, които се подменят в централната част на гр. Враца/

АРГУМЕНТИ:

Жилищен комплекс „Металург“, находящ се между улиците/бул.: „Мито Орозов“, „Околчица“, „Братя Миладинови“, състоящ се от 38 жилищни блока и кооперации, с още десетки къщи, няма нито едно място, изградено за отдих на възрастни хора и деца /с изкл. на една детска площадка, намираща се в единия край на комплекса, до бул. „Мито Орозов“/. Комплексът е сравнително далеч от централната част на град Враца. Заобиколен е от промишлена зона и не на последно място е „изолиран“ от ж.п. линията София-Враца-Видин. Сравнение с останалите части на град Враца, където има паркове /ж.к. „Дъбника“, ДНА, „Хижата“, до стадион „Хр. Ботев“, ЦГЧ и др./, тук както се изразяват хилядите, живеещи в района, няма къде да се разходят или отдъхнат жителите и малките деца.

За това, изразявайки дългоочакваните им надежди, че най-сетне ще се реализира място за отдих/парк/, настояват да бъдат предвидени средства и изпълнени действия по озеленяване и дооформяне на парка /пейки за възрастни и за деца, стационарни маси за шах, детски уреди в УПИ V, кв.91, ж.к. „Металург“, в размер на 488 м2, както е по плана на град Враца.

Г-н Каменов, една част от мястото, определено по плана на гр. Враца за парк, е изпълнено от Вас през 2018. Вярваме, че ще бъде довършено, след зимния период на 2019.

            2. Ремонт ЦДГ "Детска вселена", ж.к. „Металург“

АРГУМЕНТИ:

Уважаеми господин, Каменов,  ЦДГ "Детска вселена", ж.к. „Металург“, е единствената в целия квартал. Сградата е не само в много лошо състояние, но има части от фасадата и, които не са безопасни за деца и персонал. Жителите на квартала очакват Единствената детска градина, която е и с единствената яслена група, да бъде ремонтирана, като се включи в Капиталовата програма за 2019.

            3. Ремонт и оформяне на спортната площадка, намираща се между улиците: „Кирил Буюклийски“, „Поп Тодор Врачански“ /пред блок, на адрес ул. „Братя Миладинови“ №8 и блок-новосаниран  с изписаната поема  на Хр. Ботев, „Хаджи Димитър“//

АРГУМЕНТИ:

Спортната площадка, която в миналото е била такава, вече е в безобразно състояние.

В целият този квартал няма нито една спортна площадка!  Всички живеещи наблизо до нея, поставят въпросът да се оборудва площадката, за да могат децата да имат нормално и безопасно място за детски спортни и забавни игри! През лятото на 2017 година, по инициатива на жители на град Враца, оповестени във социалната мрежа, Фейсбук, и живеещите в съседство, се включихме в почистването на площадката, разчертаване на игрище за баскетбол, боядисване на части от ограда. Но само доброволния труд на гражданите не е достатъчен за ремонт на детска спортна площадка, диференцирана за игри на деца от различни възрасти.

            4. Оформяне на междублоковото пространство с озеленяване,  ремонт на пейки, улици и спортна площадка, находяща се до бл. МАЙ 2, в кв. 72

АРГУМЕНТИ:

Новосанираният жилищен блок, ремонт на някои от улиците, е добро начало, но все още един от най-лошо изглеждащите и със занемарени междублокови пространства в гр. Враца е, в кв.72.

Живеещите в него силно се надяват, че 2019 година ще е началото на постепенното му оформяне и привеждане във вид, привлекателен и удобен за живеене, както и ще имат възможността да използват  съществуващата спортна площадка, но вече ремонтирана.

            5. Изграждане на ул. „Венец“

АРГУМЕНТИ:

Уважаеми господин кмете, на публичното обсъждане на проект на бюджет 2016, 2017, както ние, така и гражданите, живеещи на тази улица, настояха да се изгради.

В бюджет 2016 г. гласувахме средства за проектиране, 2017 г. и 2018 бяхме гласували други, за изграждането и, но така и не се реализира докрай. Категорично смятам, че в Бюджет 2019, трябва да предвидим средства за довършването на улицата.

            6. Завършване на параклис, гр. Враца, кв. „Бистрец“

АРГУМЕНТИ:

На публичното обсъждане на проект на бюджет 2016, Бюджет 2017, Бюджет 2018, предложихме предвиждане на средства за довършването му. През 2017 и 2018 беше утвърдена сума за тази цел, но вероятно недостатъчна за цялостно завършване на параклиса. Предлагаме в  бюджет 2019 г. на община Враца, да бъдат предвидени необходимите средства, които да бъдат утвърдени.

            7. Да се предвидят средства за премахване на незаконни, неизползваеми или опасни общински сгради, разположени в терени общинска собственост и попадащи в обхвата на уличната регулация ( т.е.върху улици или тротоари) или разположени върху подземна инфраструктура – топлопроводи, водопроводи, ел.кабели, газопроводи и т.н.

Примери:  къща на ул. „Иван Ангелов“, кв. „Металург, гаражи, разположени в зелените площи в в УПИ V, кв.91, ж.к. „Металург“, ламаринен навес/гараж, на ъгъла на ул. „Иван Ангелов“ и ул. „Поп Тодор Врачански“ №3,  в близост до бл. „Металург“ №1 и др.

АРГУМЕНТИ:

Уважаеми, г-н Каменов, не само, поради фактът, че е наше задължение да се извършват дейности по премахване, укрепване или привеждане в добър вид незаконни постройки и др., но и амбицията ни с нашата съвместна работа да правим така, че градът и общината ни да придобиват все по-привлекателен вид, приятен за живеене и безопасен за жителите на община Враца, е необходимо да се предвидят средства за горепосочените дейности. Особено належащо е да се премахне полуразрушената къща на ул. „Иван Ангелов“, кв. „Металург“, която е необитаема, но и жителите от квартала смятат за опасна най-вече за малките деца, които не могат да преценят рискът от нея. Горепосочените 5 гаража, са на не повече от 3-ма лица, а създават не добър вид на поне 3000 жители.

            8. Да се предвидят повече средства по бюджета за закупуване на ЛЕД осветителни тела.

АРГУМЕНТИ:

Безопасността на децата на община Враца, трябва да е наш основен приоритет. В тази връзка предлагам ЛЕД осветителни тела да бъдат монтирани на съществуващите стълбове за парково и улично осветление в близост до детски площадки, на пешеходни пътеки до детски ясли, детски градини, училища, в обхвата на кръстовища до детски и учебни заведения. Това предложение направихме и за бюджет 2018. На места бе подобрено осветлението, но все още съществуват много публични места, с недостатъчно такова. / пример: парк до Стадиона, алеята на бул. „Демокрация“, междублоковите пространства от Автогара, Враца, Детската градина „Слънце“, ДЯ 2 и пл. „Суми“, в района на ОУ „Кирил и Методий“ и др.

Ползването на ЛЕД осветлението, ще доведе и до икономии на ел. енергия.

            9. Да се предвидят повече средства за маркировка на ІV.класна пътна мрежа.

АРГУМЕНТИ:

Уважаеми г-н Каменов, години наред е подценяван този въпрос, свързан с редовно поставяне маркировка  на ІV.класна пътна мрежа, особено по следните линии: Враца- Чирен – Девене -Три кладенци. Като се има предвид, че и пътят до тези населени места са в лошо състояние, липсата на маркировка, допълнително създава предпоставка за ПТП. А по него, всеки ден се движат и училищен автобус.  Същото предложение направихме и през 2018 година, но вероятно недостиг на средства, бе причината да не се постави маркировката.

10. Увеличаване на средствата за новородено, както следва: всяко новородено или осиновено дете е 500 лв., а по 600 лв.  За новородените близнаци/тризнаци.

АРГУМЕНТИ:

Уважаеми господин кмете, в община Враца новородените деца /с постоянен адрес/, през последните три години са, както следва:

2015 – 623;

2016 – 667;

2017 – 572.

2018 - 376

Предвид фактът, че за предходната година новородените в нашата община са драстично по-малко, близо с 200, предлагаме повече средства за младите семейства, решили да отглеждат децата си в община Враца, да получат от нас по-голяма подкрепа. Давам пример, че в едни много по-малки общини, сумата, която са утвърдили са повече от тези, които предлагаме.

            11. Ремонт на пътя: Враца – Чирен – Девене - Три кладенци – Лесура /до границата с община Криводол/

АРГУМЕНТИ:

Един от най-лошите пътища в община Враца, е  Враца – Чирен – Девене - Три кладенци – Лесура /до границата с община Криводол/.

            12.Проучване, проектиране и изграждане на възможността за намаляване движението на МПС по ул. „Околчица“

АРГУМЕНТИ:

Уважаеми господин Каменов, един от най-натоварените участъци  за движение на МПС, е кръстовището на бул. „Мито Орозов“ и ул. „Околчица“.  Увеличеният брой МПС в гр. Враца, неминуемо ни поставя пред задължението да предлагаме варианти за намаляване на задръстванията и намаляване рискът от ПТП.  Смятаме, че един от добрите варианти е, промяна организацията на движение, като движещите се в посока кв. „Металург“ и ж.к. „Дъбника“, веднага след подлеза на бул. „Мито Орозов“, да имат възможност да правят десен завой /в посока ПГТР/ – жп прелез – мост на жп линия - ул. „Братя Миладинови“. Така ще се облекчи трафикът на пътуващите към кв. „Металург“ и ж.к. „Дъбника“.

            13.Ремонт на улици в км. „Металург“

Един от кварталите, в които десетки години не са асфалтирани улици, е кв. „Металург“/с изключение на ул. „Дико Илиев“ през 2017/. В квартала има 38 жилищни блока и кооперации и десетки къщи. Живеещи в него са в среда, заобиколена от натоварени булеварди и улици и ж.п. Линия, без достатъчно зелени площи, паркове. Лошата инфраструктура, допълнително създава недобра среда за живеене, отдих и игра на децата.

От името на живеещите в квартала, настояваме да бъдат включени за ремонт улиците: „Сестри Хаджикръстеви“, „Поп Тодор Врачански“, „Димчо Дебелянов“, „Братя Миладинови“, „Кирил Буюклийски“, „Кольо Фичето“ и др.

Силно се надяваме, че през 2019 година ще започне подобряване на инфраструктурата на кв. „Металург“, така, както се случи в другите квартали в гр. Враца.

14.Довършване на улица в Източна промишлена зона

В района на Източна промишлена зона, работят над 500 човека. Улицата, която свързва бул. „2-ри юни“, до „Чех пласт“, със зоната е, ужасно състояние. Длъжни сме да създадем добри условия на хората, работещи в този район. Във тази връзка, настояваме да се предвидят средства за нейното ремонтиране.

15.Оформяне на междублоково пространство на ул. „Найден Геров“ №1, 2, 4, 6, 8, 10

Аргументи:

Силно занемарено междублоково пространство, липса на осветление, неподдържани детски площадки и др.

16.Саниране на сградата на кметство с. Чирен и ремонт на детската площадка

Крайно належащо е сградата на кметството с. Чирен да бъде санирана. Това ще доведе не само да по-добър външен вид, но и ще е предпоствка за намаляване разход на ел. енергия.

Необходим е и ремонт на детската площадка в с. Чирен, както и подмяна на някои детски уреди за игра на открито за децата.

Ремонт на ул. „Милин камък“, с. Чирен

Уважаеми господин Каменов, в Бюджет 2018 предложихме извършване на ремонт на  ул. „Милин камък“, с. Чирен. Силно се надяваме, че през 2019, ще бъде реализиран. Жителите на с. Чирен, го очакват и вярват в това.

Основните части, съставляващи бюдежт на община са: Приходна и Разходна част.

Напълно наясно сме, че за да се реализират максимално идеите, предложенията на гражданите и да решим проблемите им, са необходими и мерки за увеличаване на приходите.

В тази връзка, предлагаме:

ПО ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2019, ОБЩИНА ВРАЦА

Предоставяне на нови услуги от ОП „Обредни дейности“, ОП „Спорт и туризъм“, ОП „Социални дейности“:

 

Една от възможностите за увеличаване на приходите в общинския бюджет, безспорно са и предприятията. Категорично смятаме, че разнообразяването и въвеждане на нови услуги, основно при Радостните ритуали – сватби, кръщенета  и др., ще е вариант за повече приходи. Примери: съвместен кетеринг с ОП „Социални дейности“, дейности с ОП „Спорт и туризъм“ / ползване на атракционното влакче, посещение на пещерата „Леденика“ и др.

Увеличаване събираемостта на местните данъци и такси

Няколко години основната цел в тази насока, бе 64% събираемост, при такса смет и данък сгради.  Смятаме, че тук има потенциал да бъде увеличена събираемостта на поне 70%.

Оптимално управление на общинската собственост

 

Смятаме, че има възможност за увеличаване на приходите в бюджета от оптимизиране и регламентиране на ползването на помещения, общинска собственост.

Пример: залите в Младежки дом, Враца, част от свободните помещения в някои детски градини, други звена и учреждения. Предоставяне  и оптимизиране ползването на  повече  спортни съоръжения, терени и помещения, управлявани от ОП „Спорт и туризъм“/пр. Картинг писта и др./

Подновяване автопарка на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД

Смятаме, че 2019 година, следва да сложи началото на подновяване автопарка на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Враца. Тази промяна, неминуемо ще го направи по-привлекателен за гражданите, а от там и ползване на услугата на дружеството и увеличаване на приходите на дружеството.

Уважаеми господин Каменов,

Оставаме на разположение за доуточняване на така направените предложения по  Бюджет 2019, на община Враца, като очакваме по-подробно да го обсъдим , в удобно за Вас време.

С уважение,

Владислава Лакова  и Георги Генов

Град Враца

10 January, 14:22 | 147 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio