Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
АС отмени текстове от наредба на ОбС-Враца

Административен съд – Враца постанови решение по адм. дело № 627/2016 г., образувано на основание протест от Районна прокуратура – Враца, против отделни текстове от Наредбата за поставяне на преместваемите обекти за рекламно-информационни  и друга обслужваща дейност, приета с решение на Общински съвет Враца.

            Предмет на съдебен контрол за законосъобразност са протестираните текстове, които въвеждат изискването за имоти, частна собственост, наред с разрешението за поставяне, да бъде изготвена и схема на обектите с одобрение от главния архитект на общината.

            В протеста са изложени доводи, че оспорените разпоредби противоречат на Закона за устройство на територията и се иска отмяната им като незаконосъобразни.   Ответникът по оспорването – Общински съвет Враца не е изразил становище по депозирания протест.

            След преценка на събраните по делото доказателства, във връзка със становищата на страните и служебна проверка на протестирания акт на всички законови основания, съдът установи, че приетите текстове от Наредбата действително противоречат на материалния закон.

            Съгласно Закона за устройство на територията, който определя видовете преместваеми обекти за търговски и други дейности, за обектите поставяни в държавни или общински имоти е необходимо освен разрешение за поставяне и  изработване на схема, одобрена от главния архитект на общината. За преместваемите обекти, поставяни в частни имоти, законодателят не е предвидил изискване за изготвяне на схема, а режимът е единствено разрешителен, като е дадена възможност съответният общински съвет с наредба да детайлизира реда за получаване на такова разрешение. Въвеждайки допълнителни изисквания спрямо обектите, поставяни в частни имоти, които не са предвидени в закона, Общински съвет - Враца е осъществил първично правно регулиране на отношения неуредени в нормативен акт от по-висока степен, което е недопустимо да стане с подзаконов нормативен акт.

            При това положение Административен съд – Враца постанови решение, с което отмени атакуваните разпоредби като незаконосъобразни.

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението да страните.

 

10 January, 10:23 | 107 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio