Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Информационен ден в Козлодуй

На 11.10.2017г. от 11.00 часа в  заседателната зала на Община Козлодуй,  ул.“Христо Ботев“ №13  ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0080-C01 между Министерство на  регионалното развитие  и  Община Козлодуй   по проект „ Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Начално училище „Васил Левски“,  гр. Козлодуй;  столовата на Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ , гр. Козлодуй и сградата на „Обединен детски комплекс“, гр. Козлодуй.

Проектът предвижда реализиране на мерки за енергийна ефективност и конструктивно укрепване в три обществени сгради от образователната инфраструктура в гр. Козлодуй. Обектите, предмет на интервенция, са: Сградата на Начално училище "Васил Левски", гр. Козлодуй; Столова на Средно общообразователно училище "Христо Ботев", гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй.

Предвидените дейности  ще се извършат със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като  общата стойност на проекта е  835 039, 52 лв., от които средства от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие : 684 283,59 лв.,  Национално финансиране: 120 755,93 и Собствено финансиране: 30 000 лв.

10 October, 22:37 | 168 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio