Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
В Монтана сключиха меморандум

Споразумение за сътрудничество бе подписано между Технологичния център в Храдец Кралове - Чехия, и „Технологичен парк” ЕООД – Монтана. Меморандумът бе сключен по време на семинар-дискусия, който се провежда по Проект BG05M9OP001-4.001-0048-C01 “Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана” в гр. Вършец.

Целта на споразумението е да задълбочи взаимноизгодното сътрудничеството между Tехнологичния парк в Монтана и Технологичния център в побратимения чешки град. Съвместните действия ще са подчинени на популяризиране на идеята за иновации, технологично развитие и предприемачество.

Представители на Технологичния парк в Храдец Кралове участваха в програмата на семинара с презентации, свързани с целите на проекта на Община Монтана. Работата на Технологичния център в Храдец Кралове бе представена от директора инж. Ондржей Зезулак и start-up мениджъра Иржи Щиепан. Политиките и мерките за развитие на малките и средни предприятия на местно ниво  бяха акцент в презентацията на д-р Карел Вит – ръководител на Отдела по стратегическо развитие и управление на проекти в Община Храдец Кралове. „Тъй като Чехия стана член на Европейския съюз преди Българя, можем да Ви бъдем полезни и с информация за проблемите и трудностите, с които сме се сблъскали и начините, по които сме ги преодолели, както и да споделим грешките си, за да не ги допускате и вие.“ – каза д-р Вит. Мартина Цеплова – ръководител на областния отдел на „Чехинвест”, също взе участие в семинара.

Икономическият профил на Монтана бе представен от кмета Златко Живков. Той подчерта, че в Монтана има 2340 микро-, малки и средни предприятия. От тях 35 фирми са с персонал над 200. Тук са и 5 от компаниите, включени в класацията на стоте най-големи фирми в България. Въпреки че общината е водеща в Северозапада, тя не е достигнала нивата на икономически най-развитите райони в страната. Кметът Живков очерта и ролята на местната власт като катализатор за икономическото развитие.

В програмата на семинара бяха представени резултатите от ситуационния анализ на бизнес средата в Монтана, проведен по проекта. „Този анализ е здрава основа за бъдещи мерки за насърчаване на бизнеса. Идеи за тях ще бъдат взаимствани и от партньорите ни от Храдец Кралове, но практиката показа, че екстраполирането на внесени отвън модели не е работещ вариант. Те трябва да се адаптират, за да бъдат адекватни на местните условия. Тук голяма е ролята на местните политики.“ – подчерта авторът му Андрей Лалов – преподавател в УНСС по социология и стратегическо планиране, с над 15 годишен опит в маркетинговите анализи и в планирането и управлението на европейски програми. На базата на този анализ се дискутираха политики за насърчаване на предприемачеството на общинско ниво. Впоследствие ще бъдат  идентифицирани иновативни мерки, административни практики, услуги и модели, които да са адаптират съобразно местната специфика. „ Коментираха се финансирането на бизнес идеи; кандидатстването, управлението и отчитане на проекти; възможностите и проблемите при управлението на проектния цикъл; административните услуги на бизнеса, които предоставя общината.

Целта на проекта, изпълняван от Община Монтана, е да се създаде трайно работещ модел за обмяна на опит и трансфер на добри практики в сферата на насърчаване самостоятелната заетост и на създаването и развитието на микро, малък и среден бизнес в община Монтана. Потребността от политики и целенасочени действия за развитие на малки и средни предприятия се обуславя от факта, че Община Монтана се намира в най-слабо развития европейски регион с характерни структурни проблеми - слаба инвестиционна активност, намаляване на трудоспособното население, миграция, слабо развитие на малките и средни предприятия. Във тази връзка, общинските власти предвиждат разработката и изпълнението на мерки, стимулиращи предприемачеството и самонаемането, предвид съществената роля на сектора на малките и средни предприятия върху заетостта и качеството на работните места.

Дейностите по проекта са: ситуационен анализ; посещение и запознаване на място с работещи и успешни модели; избор на мерки, адаптацията им и консултации със заинтересованите страни; разработка и пилотно тестване на модела; реално приложение на иновативната практика, оценка на резултатите. За осъществяването на проекта Община Монтана като бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001-0048-C01 „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана“ ще получи 155 258.00 лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът, който е с продължителност 16 месеца, стартира на 1.11.2017 г.

18 September, 17:22 | 93 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio