Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
72 млн.лв.за селските общини в област Видин

72 милиона лева са привлекли от ПРСР селските общини в област Видин

72 милиона лева инвестиции до момента са привлекли със спечелените по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) проекти десетте селски общини (общински администрации) в област Видин. Това сочат получените от общините и обобщени от екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) данни от цикъла от срещи на центъра през м. юли, посветен на актуални и предстоящи за отваряне мерки по ПРСР.

По 15 милиона лева са привлекли общините Белоградчик и Чупрене, 12 милиона са вложени в Ново село, 7 милиона лева са инвестициите от ПРСР в Кула, 6,5 милиона са в Ружинци, 4,5 милиона лева в Бойница, 4 милиона лева – в Макреш, 3 милиона са средствата от ПРСР в Грамада и по 2,5 милиона лева са привлечени по Програмата в Димово и Брегово. Основната част от тези средства са вложени от десетте общини в рехабилитация на пътната инфраструктура – селищна и междуселищна, коментира експертът от ОИЦ-Видин Цветомир Ценков. Със спечелените по селската програма средства общините Белоградчик, Чупрене, Димово, Кула и Ново село са интервенирали в туризма, спортна инфраструктура е изградена в Белоградчик, Ново село и Ружинци, посочи още Ценков. Екологични проекти са реализирани в Макреш и Белоградчик, културни обекти са рехабилитирани в Белоградчик, Брегово, Бойница и Грамада, заяви още експертът.

Вложеният от ПРСР ресурс в селските общини на област Видин е сериозен и е необходимо обществото да е запознато къде са инвестирани тези средства и затова заедно с представяне на информация за Програмата екипът на центъра събра данни и за инвестициите от нея, подчерта управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова. Тя призова информацията за ПРСР да стане част от Информационната система за управление и наблюдение на европейските средства (ИСУН 2020), както това е факт за Оперативните програми още от първия период (2007-2013 г.).

Със средствата от ПРСР десетте селски общини от област Видин са могли да решат неотложни въпроси като рехабилитацията на пътна инфраструктура, като заедно с това заложат и на акцент в своето развитие – напр. туризъм, спорт, култура. Инвестираните средства са спомогнали за икономическото развитие на общините, като така са оказали и влияние за намаляване на негативните тенденции в развитието на област Видин. Интересът на местната общност към Програмата е висок и затова екипът на ОИЦ-Видин ще продължи да я популяризира, като е в готовност при отправена покана да посети всяко населено място на територията на областта.

Популяризирането на ПРСР в отделен цикъл се прави от ОИЦ-Видин за първи път. На проведените между 5 и 28 юли срещи участваха над 100 представители на общинските администрации и земеделски производители. Те получиха подробна информация за подмерки 6.3 „Стартова помощ за земеделски стопанства” и 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и предстоящите за отваряне мерки по ПРСР, както и обсъдиха с екипа на Областен информационен център-Видин своите намерения и възможности за интервенции по Програмата. Екипът на центъра раздаде на участниците в срещите и изготвените от него информационни материали за подмярка 6.3.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

01 August, 16:37 | 243 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio