Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Оздравяват финансово Община Видин

Стъпки за финансово оздравяване на общината, прозрачно управление, активна социална политика и реализиране на местни инициативи

   Кметът на Видин Огнян Ценков заяви на пресконференция, че съгласно поетите ангажименти и програмата за управление, ръководният екип изпълнява дейностите във всички сфери, за да стабилизира финансово общината, да изгради авторитет на общинската администрация и осигури прозрачно управление. В тази връзка бяха коментирани и няколоко основни теми по актуални въпроси. Една от тях бе събираемостта на местните данъци и такси и предприетите мерки за нейното повишаване. Владимир Георгиев, началник на отдел „Местни данъци и такси“ информира, че към дадения момент в касата са постъпили общо 3 500 000 лв. Сравнено със същия период на миналата година това е с над 220 000 лв. повече. От юридически лица са събрани повече от 1 580 000 лв., а от физически – над 1 917 000 лв. Най-висок е дялът на плащанията за такса битови отпадъци, следван от данъка върху превозните средства и недвижимите имоти. Общината се възползва от правото си за принудително събиране на вземанията за местни данъци и такси. От началото на годината са издадени 658 акта за установяване на задължения на обща стойност 2 129 333 лв. Целта е да се ускори процеса на вземанията. Започват проверки и по отношение на патентия данък. Всички обекти в сферата на услугите ще бъдат проверявани за това дали са декларирали своята дейност и дали си плащат данъците. Владимир Георгиев съобщи имената на 10 юридически лица с неплатени задължения от 10 000 лв. до 20 000 лв. и на 10 физически лица, които дължат между 4 000 лв. и 6 500 лв.

  Видинският кмет се спря на процедурата за финансово оздравяване на общини, което се предвижда с промените в Закона за публичните финанси. Определени са 6 показателя, които характеризират изпълнението на конкретни  финансови параметри за установяване на финансови затруднения от общините. Видин попада в обхвата на четири от тях – „Задължения за разходи”; „Поети ангажименти за разходи"; «Просрочени задължения» и показател за осреднено равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година. На това основание ще бъдат предприети действия за изготвянето на план за финансово оздравяване и провеждане на публичното му обсъждане с местната общност. Огнян Ценков каза, че е внесъл предложение по този въпрос в Общинския съвет и той ще бъде разгледан на следващото заседание на 30 юни. Той изрази надеждата си, че то ще бъде прието и ще се пристъпи към необходимите действия. Видинският кмет заяви, че общината ще бъде безкомпромисна и по отношение събираемостта на старите задължения за местните данъци и такси.

Секретрят на общината Иванела Андреева подчерта пред медиите, че основен приоритет остава прозрачността в действията на администрацията. „Амбициозната цел, която сме си поставили е изграждането на модерна и ефективна администрация, която да отговаря на потребностите на гражданите и бизнеса на територията на общината“ – заяви тя. И обясни, че първата стъпка по пътя на тази цел е изработването на стратегия за прозрачност, която вече е в сила. Следващата стъпка е внасянето на план по изпълнение на стратегията, като предложението ще се обсъди на предстоящото заседание на Общинския съвет. В момента фокусът е върху изработването на вътрешни правила за превенция и противодействие на корупцията, които до два месеца ще влязат в сила. Иванела Андреева даде положителна оценка и на проведената наскоро дискусия с участието на ръководството на Община Видин и общински служители, организирана от Асоциация „Прозрачност без граници“. Тя още веднъж подчерта важността на идеята за обществен посредник в Община Видин, който ще бъде в полза и на гражданите, и на администрацията, тъй като във взаимния процес на общуване трябва да има коректив.

   Един от основните приоритети на Община Видин е социалната политика.  „Стараем се това, което е постигнато да го надграждаме. Социалните услуги са били и продължават да са водеща дейност в бщината” – каза Венци Пасков, заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика”.  Към настоящия момент по проекта „Обучение и заетост за младите хора”, по който Община Видин е партньор, с бенефициент Агенцията по заетостта, са назначени 80 младежи. Това е проект, който е стартирал през месец април и продължава 6 месеца – до септември включително. По втория стартирал проект - „Независим живот”, от 1 юли предстои назначаването на лични и социални асистенти и домашни помощници, както и избор на потребители (хора в неравностойно положение). Стойността на проекта е 499 000 лв., като първоначално се удовлетворяват  потребностите на 100 потребители и се откриват 41 работни места. По този проект като цяло за страната ще бъдат разпределени допълнително 6 000 000 лв. За Община Видин се отпуска сумата от 375 000 лв.  Това дава възможност при наличието на 350 заявления към настоящия момент да бъдат обхванати още 100 потребители на услугите.

 Подават заявления за социално слаби лица на месечно подпомагане за обществената трапезария „Топъл обяд”. Стойността на проекта е 70 000 лв., като обхваща период от 10 месеца – от 1 юли 2016 г. до април 2017 г. Предвиждат се 150 потребители, като приоритетната група са многодетни семейства на месечно подпомагане. В цялата страна по проект „Приеми ме” работят 82 общини, сред които е и Община Видин. Към настоящия момент има 30 назначени приемни семейства. Схемата е отворена и при подобни случаи може да се увеличи бройката. Предстои кметът на Община Видин Огнян Ценков да подпише договори за още 3 социални проекта. Единият е по процедурата „Активни”, на стойност 313 000 лв., който е предназначен за  младежи до 29 години, които не са регистрирани в Бюрото по труда, не са учащи и не желаят да продължават своето образование. Ще бъдат ангажирани 50 лица, като продължителността на проекта е 18 месеца, а заетостта е за 6 месеца. Този период ще обхване подготовката на проекта, обучение и заетост. Ще бъдат включени 20 младежи в строителството, 15 в туризма и 15 готвачи. Другият проект, който е на стойност 391 000 лв. е „Услуги за ранно детско развитие” и е насочен към деца в риск. Търсят се възможности за подмяна на оборудването и  техниката на Домашния социален патронаж и обществената трапезария.

   Заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова съобщи, че във връзка с проект „Местни инициативи” са постъпили 35 предложения, като 33 са от всички населени места в общината и по едно - от кв. „Нов път“ и ж.к. „Бонония“ във Видин. Голяма част от тях се отнасят до изграждане на кътове за отдих, 5 - за ремонт или изграждане на детски площадки, 6 - за ремонт или изграждане на спортни площадки и 5 - за ремонт на обществено значими обекти. Предстои проектните предложения да бъдат разгледани и оценени от петчленна комисия, в състава на която ще влязат трима общински служители и двама общински съветници. Оценката ще се извърши по предварително оповестени критерии, като комисията ще изготви протокол, който ще представи на кмета на Община Видин. След неговото положително становище, комисията ще направи предложение до Общинския съвет. Срокът за реализиране на проектите е 30 ноември 2016 г. Тъй като сумата за дейностите на някои от тях надвишава 2000 лв., те ще бъдат дофинансирани от дарения или от самите населени места.

   Община Видин има изготвен проект за нови разписания по съществуващите основни градски и междуселищни линии, който е внесен за разглеждане и утвърждаване от Общинския съвет, каза по време на пресконференцията заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата инж. Цветан Асенов. Разписанията са свързани с необходимостта от транспортно обслужване на всички пътуващи - учащи, работещи, пенсионери, за осигуряване на нормален достъп на хората до здравни, социални и други институции. Намерението на Община Видин е да осигури безопасен и ефективен превоз на пътниците, като условията се подобряват постоянно.

 

 

 

23 June, 00:49 | 255 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio