Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Заявка за активна социална политика

Общината със заявка за активна социална политика

   Община Видин работи по значими проекти, които ще имат сериозен социален ефект. Това стана ясно на пресконференция, която даде видинският кмет Огнян Ценков. В нея участваха също заместник-кметът Венци Пасков и секретарят на общината Иванела Андреева.

   Реализират се редица проекти с безвъзмездна финансова помощ, съобщи Пасков. Те са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирани чрез Европейския социален фонд, както и инициативата за младежка заетост. Започнало е осъществяването на проект „Обучение и заетост на млади хора”, в който са включени 80  младежи до 29-годишна възраст. В края на 2015 г. Община Видин като партньор на Агенцията за социално подпомагане стартира проект „Приеми ме 2015”, предоставящ социалната услуга „приемна грижа”, като броят на приемните семейства е 28, с 30  настанени  деца в риск,  изведени от социални домове. По схема "Помощ в дома" е създадено Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. Общината партнира и на Агенцията за социално подпомагане по схеми „Алтернативи” и "Нови алтернативи", дейност „Личен асистент”.

   Депозирано е проектно предложение по процедура  ”Услуги за ранно детско развитие“, чието наименование е  „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в Община Видин”, на обща стойност 391 395,95 лв. и продължителност 29 месеца. То надгражда реализирания и вече приключил в края на 2015 г. проект „Всички деца с равен старт в училище”. Целта е превенция на социалното изключване,  намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие, интегрирани услуги, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

             Секретарят на общината Иванела Андреева представи новия проект - „Грижа в семейна среда за лицата в неравностойно положение в Община Видин”. На 27 април тази година е подписан договор с Министерството на труда и социалната поритика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 499 991,20 лв.  Продължителността на проекта е 21 месеца, считано от 3 май 2016 г., когато започва и изпълнението на дейностите. Ще бъдат обхванати около 100 потребители, назначени 13 лични и 10 социални асистенти и 18 домашни помощници.

   Услугата „личен асистент” ще се ползва от лица с тежки и трайни физически увреждания и предполага обслужването на един потребител, но в зависимост от нуждите  е възможно 1 личен асистент да се грижи за двама потребители. Услугата „социален асистент” ще се предоставя предимно на деца и лица с по-ниска степен на увреждане и също предполага съотношението асистент - потребител да бъде 1:1. Услугата „домашен помощник” ще се предоставя предимно на лица с увреждания и/или самотно живеещи лица над 65 години. Един домашен помощник ще може да обслужва от 2 до 4 потребители.

   В рамките на проекта ще бъдат обявени 2 позиции – сътрудник социални дейности и здравен консултант, които ще са част от персонала на Звеното за услуги. За всички потребители на услугите ще работи и един експерт - психолог, който ще осъществява психологическа подкрепа на персонала и потребителите 2 пъти месечно. Предстои да започне кампания по прием на заявления. Дейностите по проекта ще се обявяват на инетрнет-страницата на Община Видин. Подборът и оценката на подадените документи ще се извършва от външен изпълнител. За целия период на проекта подаването е еднократно.

   По Схема „Активни” на 25.08.2015 г. общината е депозирала проектно предложение „Заедно, за създаване на младежка заетост и устойчива работна среда в Община Видин”, на обща стойност 313 690,05 лв. и продължителност 18 месеца. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е не по-късно от 31.12.2017 г. Той е насочен към идентифициране, активиране и включване в обучения и заетост на 50 младежи от 18 до 29-годишна възраст, в това число и такива, които не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта.

   На 20.01.2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е уведомил с писмо Община Видин, че проектът е класиран под № 1 в списъка с резервни предложения. През месец май се очаква решението за финансиране и за подписване на договор.

   Кметът Огнян Ценков припомни, че миналия месец Община Видин е получила приз за най-ефективно партньорство с неправителствения сектор, заради високия процент социални услуги, които се предоставят на територията й от НПО. Това е доказателство за активната и резултатна социална политика, която води общината.

05 May, 21:57 | 311 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio