Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана




ОбС- Видин подкрепя предложенията на кмета

Общинският съвет със сериозна подкрепа на предложенията, внесени от видинския кмет

   Кметът на Община Видин Огнян Ценков коментира пред медиите някои от по-важните предложения, гласувани на редовното заседание на местния парламент. Той отбеляза, че с голямо болшинство е приета Програмата за управление на Община Видин за периода 2015-2019 г. и я определи като принципен и важен документ, в който е заложена визията за управлението през мандата.

   Огнян Ценков обърна внимание на приетото предложение, внесено от д-р Тошко Методиев, председател на постоянната комисия по здравеопазване за прекратяване и ликвидация на „Диагностично-консултативен център 1 – Видин“ ЕООД. „Тук става въпрос за ликвидация на търговско дружество, а не на поликлиника“ – обясни Ценков. Това означава, че лекарите, които имат кабинети в нея, ще продължат работата си и ще могат да се наемат и други помещения под наем с цел извършване на лечебна дейност. Взетото решение предвижда ликвидацията да приключи в срок до 18 месеца, като на всеки три месеца се дава отчет пред ОбС. Предстои всички одитни доклади, направени досега от съществуването на ДКЦ 1 да бъдат предоставени на прокуратурата.

   Видинският кмет се спря още на приетия Правилник за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове, като изрази мнение, че той трябва да се допълва и прецизира, за да бъде още по-изряден. Относно разпределието на средствата за клубовете Ценков заяви, че в бъдеще ще се търсят и по-удачни решения, но той поддържа становището си, че трябва да се подпомага както масовия спорт, така и този за високо спортно майсторство. И отново подчерта, че средствата, които се отпускат на спортните клубове от общината са за тяхното подпомагане, а не за издръжката им.

   Почти равен брой гласове „за“ и „против“ събра предложението на кмета за откриване на процедура по конституиране и избиране на обществен посредник. Огнян Ценков припомни, че на предишното заседание на ОбС е оттеглил това предложение, тъй като е имало разнопосочни мнения в постоянните комисии. Към него обаче са били отправени запитвания и от граждани, и от представители на неправителствени организации, които считат, че общественият посредник е необходим за осъществяване на по-добра връзка с местната власт. В отговор на изразени мнения на общински съветници, че избраният на такава длъжност ще бъде контролиран от общинската администрация, видинският кмет отговори, че той се избира от Общинския съвет и има 30-дневна процедура за изслушване. Според него такъв посредник ще бъде полезен и практиката в много общини го доказва. На въпрос дали отново ще внесе такова предложение, Ценков каза, че това може да се случи в законовия срок най-малко след шест месеца, ако нагласите са положителни.

   Кметът на общината поясни и гласуваното предложение за промяна в статута и начина на финансиране на Професионалната гимназия по селско стопанство „Г.М. Димитров“ – гр. Дунавци – преобразуването й от държавна в общинска, считано от 1.08.2016 г. и отправеното предложение от Министерството на земеделието и храните за придобиване в общинска собственост на ползваните от гимназията имоти публична държавна собственост. „Това е необходимо във връзка с влизането в сила на Закон за предучилищното и училищно образование. Това са процедури, които трябва да ги изпълни Община Видин, на базата на писмо от заместник-министъра Георги Костов. Ние трябва да придобием собствеността както върху сградния фонд, така и върху земеделските земи, които са необходими във връзка с обучаването на учениците там за придобиване на съответните специалности“ – обясни Ценков. След гласуваното решение на ОбС - Видин трябва да излезе постановление на Министерски съвет за прехвърлянето от публична държавна собственост в публична общинска собственост. Видинският кмет заяви, че няма опасност да бъде закрита дейността на училището, защото то ще е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и издръжката ще бъде изплащана в същия размер като делегирани държавни средства. Той уточни, че в известна степен може да се наложи Община Видин да дофинансира, но в никакъв случай издръжката няма да е за сметка на местната институция.

 

30 March, 17:21 | 302 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]







 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio